تماس با ما

 

 

 شما همچنین می توانید برای تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

 

 

 صاحب امتیاز شرکت تعاونی بلند مازو شمال 

 مازندران،نوشهر بعد از دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر، امیر رود، جنب مجتمع نگین 

 

 

 

1-آدرس دفتر مرکزی: تهران، نیاوران نبش شاه حسینی ساختمان 212                 

 

2-آدرس فروشگاهمازندران،نوشهر ، امیرود، جنب مجتمع نگین ،فروشگاه باغ گیاهان سبز        تلفن تماس 52373194 - 011

 

 

3-آدرس مجتمع تولیدی: مازندران، شهر رویان، جاده آب پری بعد از جنگلبانی اولین خیابان سمت چپ قطعه چهارم مجموعه هشت هکتاری باغ گیاهان سبز

 

 

 نقشه مجتمع تولیدی 

 

 مسیر دسترسی از رویان به مجموعه باغ گیاهان سبز

 

 

 

 

 

 

 

بالا